SOP Mutasi

Nama SOP

File

Kenaikan Pangkat PNS Download
Pensiun PNS Download
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Download
Penetapan Cuti Alasan Penting, Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara (Cuti) Download
Penetapan SK Jabatan Fungsional Download
Pemindahan PNS Download

 

.