Motto dan Maklumat

Motto
Pelayanan Kepegawaian Cepat, Mudah,dan Tanpa Biaya

Maklumat
Kami karyawan/ti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sepakat memberikan pelayanan secara jujur, bersih, transparan, bebas KKN dan akuntabel

.